Skip to content

Boligventilasjon:
Boligklima1 AS kan levere boligventilasjon til ditt prosjekt.
Vi er totalleverandør på store og små prosjekter i vår region. Kontakt oss for pris på ditt prosjekt.

Rensing/service:
Husker du å gjør det hvert år ? Vi kan huske det for deg! Komme å rense ditt ventilasjons system fast.
Eller gjerne kontakt oss for enkel rens og service på ditt anlegg. Dette er viktig del for din helse og fremtid.

ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36.000004
cameraFNumber (float): 7.300000
cameraFarClip (float): 1000000015047466200000000000000.000000
cameraFarRange (float): 1000.000000
cameraFocalLength (float): 33.000000
cameraFov (float): 56.974747
cameraNearClip (float): 0.000000
cameraNearRange (float): 0.000000
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 6520.671875
cameraTransform (m44f)
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 1999, 1399]
displayWindow (box2i): [0, 0, 1999, 1399]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1.000000
screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000]
screenWindowWidth (float): 1.000000

=Channels=
A (half)
B (half)
G (half)
MM_1-3.B (half)
MM_1-3.G (half)
MM_1-3.R (half)
MM_4-6.B (half)
MM_4-6.G (half)
MM_4-6.R (half)
MM_7-9.B (half)
MM_7-9.G (half)
MM_7-9.R (half)
R (half)
VRayExtraTex.B (half)
VRayExtraTex.G (half)
VRayExtraTex.R (half)
VRayReflection.B (half)
VRayReflection.G (half)
VRayReflection.R (half)
img_4306
img_4307
img_4326
Back To Top